la noguera CAMPINGla noguera BUNGALOWla noguera ESPORT
 cat  ·  es  ·  en  ·  fr  ·  de  ·  nl 
la noguera RESTAURANT

Privacy Policy

PRIVACY POLICY:

Door deze waarschuwing informeert (FeliuBenseny C.B. hierna te noemen de “CAMPING”) de gebruikers van de website www.campinglanoguera.com dat de policy met betrekking tot persoonlijke gegevens (hierna “de persoonlijke gegevens”)is dat gebruikers vrijwillig besluiten of zij de CAMPING de persoonlijke gegevens die worden gevraagd door een online reservering of verzoek middels het informatieformulier verstrekken. De CAMPING behoudt zich het recht voor het reglement aan te passen aan de omstandigheden binnen wet en regelgeving, praktijk en de gebruikelijke marktomstandigheden. Mochten deze wijzigingen zich voordoen, zal de CAMPING deze aankondigen op deze pagina’s, binnen redelijke termijn voorafgaand aan de implementatie van de wijziging.

De persoonlijke gegevens door de CAMPING ontvangen, zullen automatisch worden verwerkt in de database welke eigendom is van de CAMPING en waarvoor zij verantwoordelijk is. Het doel van de automatische verwerking van de persoonlijke gegevens, uitgevoerd door ofwel de CAMPING, ofwel derden in opdracht van de CAMPING, is het onderhoud van contractuele relaties tussen de CAMPING en gebruiker, voor het management, administratie, uitbreiding en verbetering van de services door de CAMPING verzorgd, voor de aanpassing van services aan de gebruikers wensen en voorkeuren, voor de analyse van het gebruik van de services, voor het ontwerp van nieuwe services, voor het verzenden van updates in relatie tot de services, voor het traditioneel of met elektronische middelen verzenden van technische, operationele en commerciële informatie gerelateerd aan producten en services aangeboden door de CAMPING, nu en in de toekomst.

De CAMPING zal geen persoonlijke gegevens toewijzen, overdragen of delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. De CAMPING of derden die de persoonlijke gegevens verwerken in opdracht van de CAMPING hebben de wettelijk verplichte veiligheidsniveaus om de persoonlijke gegevens te beschermen overgenomen. Ondanks bovenstaand dienen gebruikers zich er bewust van te zijn dat de veiligheidsmaatregelen op het internet onneembaar zijn.

Gebruikers hebben het recht en mogen deze uitvoeren om de toegang tot, verwijderen, wijzigen of weigeren van het gebruik van hun persoonlijke gegevens kennis te geven aan de CAMPING door contact op te nemen met de CAMPING door een email te sturen naar info@campinglanoguera.com of te schrijven naar “Camping la Noguera – Partida la Solana, s/n – 25613 Sant Llorenç de Montgai”.Wifi Zone
la noguera BUNGALOW la noguera CAMPING la noguera RESTAURANT la noguera ESPORT
Volg ons op:       
Meer informatie Openingstijden
Hoe komt u er
Privacy Policy
Contact
    Copyright © 2015

la noguera RESTAURANT

info@campinglanoguera.com
Tel. +34 973.420.334
Fax +34 973.420.334

GPS Lat. 41º 51' 38,85" (N)
Lon. 0º 49' 56.09" (O)

Partida la Solana, s/n
25613 - Sant Llorenç de Montgai
Lleida, Catalunya (Spanje)